อุปกรณ์เสริมกลองไฟฟ้า NUX Accessories

Categories: ,
  • Description

Description

รูปภาพ รหัส รายละเอียด ราคา
NEP-9 Electronic Drum Pad 9″
แป้นกลองไฟฟ้า 9 นิ้ว
2,500
NEP-11 Electronic Drum Pad 11″ 2 Zones
แป้นกลองไฟฟ้า 11 นิ้ว ตีขอบได้
3,000
NEC-12 Electronic Cymbal 12″ 2 Zone with Choke
แฉไฟฟ้า 12 นิ้ว ตีได้ 2 โซน (แป้น, ขอบ, จับหยุด)
2,500
NEC-14 Electronic Cymbal 14″ 2 Zone with Choke
แฉไฟฟ้า 14 นิ้ว ตีได้ 2 โซน (แป้น, ขอบ, จับหยุด)
3,000
NHHC Hi-Hat Control
ขาเหยียบไฮแฮทไฟฟ้า
1,900
NEBD Electronic Bass Drum 9″
แป้นเบสดรัม 9 นิ้ว
3,500
N24Con 24 Pin Connection
สายสัญญาณต่อกลองไฟฟ้า
1,500
NADT Adaptor 500