แป้นซ้อมตีกลอง ดิจิตอล Cherub DP-950

1,200 ฿

SKU:DP-950 Categories: ,
 • Description

Description

มีเมโทรนอม มีลำโพงในตัว มีระบบสอนตี ระบบทดสอบวัดคะแนน

Metronome

 • Beat:0,1,2,3,4,5,6
 • Tempo range: 30-260bpm
 • Electronic sound and drum sound are optional for metronome.

Beat counter

 • Counting duration, choose from 15 seconds, 30 seconds, 45 seconds, 60 seconds and 90 seconds.

Drum styles

 • 9 different drum styles: (1)Disco(2) HardRock (3) Hip-Hop (4) Arena Rock (5) Bossanova (6)Samba (7) Cha-Cha (8)POP (9)Funk

Training function

 • Beat Counting Mode
  • T1=Mute Counting Mode
  • T2=Gradual Up/Down Mode
  • T3= Step Up/Down Mode
 • Power: Dry battery 9V or adaptive 9V AC
 • Weight: 784g